Dementie bij honden & katten

Dementie bij honden en katten

Dementie bij de mens is al een groot probleem en met het toenemen van de gemiddelde leeftijd wordt hier een nog grotere toename verwacht.
Bij de hond en kat vindt waarschijnlijk een vergelijkbaar proces plaats: door de steeds betere diergeneeskundige zorg neemt de gemiddelde leeftijd van honden en katten toe en daarmee ook het voorkomen van dementieachtige verschijnselen.

Hoewel er een aantal verschillen zijn, zijn de gedragsverschijnselen bij de hond sterk vergelijkbaar met die van de mens. Zo sterk zelfs dat de hond functioneert als diermodel voor veroudering bij de mens. Bij katten is vooralsnog minder onderzoek voorhanden, maar lijken er soortgelijke processen op te treden in de hersenen.

Symptomen van dementie (cognitief disfunctioneren)

Net zoals bij de mens wordt ook bij de hond en kat het leervermogen en geheugen aangetast. Tevens treden veranderingen op in het slaap-waak patroon en treedt onzindelijkheid op. Daarnaast is bekend dat net als bij mensen, verschijnselen als depressie, agitatie, apathie en desoriëntatie kunnen voorkomen.
Oud worden op zich is een normaal en gezond proces. Dementie kan echter op gaan treden bij dit ouderdomsproces. Bij honden kan het al optreden vanaf een leeftijd van ongeveer 4 à 5 jaar maar wordt vaker gezien vanaf een leeftijd van ongeveer 7 jaar.
Bij katten kan het optreden vanaf ongeveer 10 jaar, maar komt vaker voor bij katten van 12 jaar en ouder.

Bij de honden en katten zijn de belangrijkste verschijnselen die kunnen optreden:

 • Veranderingen in het normale sociale verkeer met de eigenaren en/of andere huisdieren, zoals minder/niet meer begroeten; minder spel en minder of juist meer aandacht vragen.
 • Bij honden: het niet meer aangeven dat de hond uitgelaten moet worden.
 • Minder reageren op stimuli, zoals geroepen worden door eigenaren.
 • Langzaam leren.
 • Veranderingen in dag/nacht activiteit: meer nachtactiviteit (rondlopen, blaffen, miauwen), overdag juist meer slapen.
 • Verlies van zindelijkheid door het verlies van controle over lichaamsfuncties.
 • Verminderde of veranderde drink- en eetlust.
 • Desoriëntatie op bekend terrein, het niet meer kunnen vinden van belangrijke plekken zoals voerbak, kattenbak of het ‘opgesloten raken’ in een hoek of achter een bank.
 • Staren in de ruimte.
 • Ogenschijnlijk doelloos rondlopen in huis of steeds van binnen naar buiten lopen en vice versa.
 • Plotseling niet meer alleen kunnen zijn overdag en/of ’s nachts.
 • Angstig gedrag met soms paniekaanvallen in voor het dier bekende situaties en soms zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding/oorzaak.

Behandelingsmogelijkheden

Voor zover bekend werkt therapeutisch ingrijpen enkel vertragend en niet genezend. Mogelijk is het zo dat hoe eerder je begint met therapie hoe succesvoller het is.
De therapie kan gericht worden aan de hand van de vele processen die in de hersenen plaatsvinden. Denk hierbij aan het remmen van oxidatieve processen, het beïnvloeden van de vetstofwisseling in de hersenen, bloedvatverwijdende middelen en heel simpel: oefening!
Aan het eind van dit stukje een leuke en makkelijke test voor het korte termijn geheugen van jou hond.

Aktivat: een voedingssupplement. Dit supplement bevat o.a.: anti-oxidanten
(vitaminen C,E en selenium en meer), carnitine en omega-3 vetzuren. Een onderzoek
toonde aan dat honden het vanaf de 3e week beter deden met betrekking tot desoriëntatie,
interactie en onzindelijkheid.

Voeding

 • Een uitgebreid onderzoek van Hills heeft gunstige effecten laten zien van het B/D voer. Dit voer bevat o.a.: anti-oxidanten, vitaminen en omega-3 vetzuren.
 • Ook Proplan Senior 7+ met Anti Age TM gaf verbetering met betrekking tot aandacht, geheugen, leer- en aanpassingsvermogen.

Voor katten is er (nog) geen voeding te verkrijgen. Wel is het voedingssupplement Aktivait Kat op de markt. De ervaringen hiermee zijn middel positief.

Samenvatting

Voor honden met dementie is er de mogelijkheid om medicatie in te zetten en/of de voeding aan te passen. Heel belangrijk daarnaast is het om honden en katten met dementieverschijnselen zo veel mogelijk een vast dagpatroon aan te bieden. Bij dieren die daarnaast last hebben van desoriëntatie kan in het geval van een grote leefruimte, het beperken van deze leefruimte door bijvoorbeeld enkele vertrekken af te sluiten, verbetering geven. Daarnaast is het belangrijk de honden en katten actief te houden door veel te spelen.

Snelle test voor het korte termijn geheugen van uw hond

Benodigdheden:

Vijf bekertjes van dezelfde vorm en kleur (plastic bekertjes), allen goed geschud en ingewreven met hondenbrokkenlucht.

Uitvoering:

 1. Plaats 5 bekertjes op een onderlinge afstand van 10 cm ondersteboven op een afstand van 50 cm voor de hond.

 2. Schuif goed zichtbaar voor de hond een lekker brokje onder het tweede bekertje van rechts (of links, in ieder geval vlak voor de hond en niet onder het middelste bekertje).

 3. Verlaat voor korte tijd (zo’n 15 seconden) de ruimte waar de bekertjes staan en kom vervolgens terug.

 4. Daarna krijgt de hond de ruimte om het verborgen voertje aan te wijzen.

Zo’n opdracht is natuurlijk een peulenschil voor een jonge hond, maar oudere honden hebben hier soms wat langer de tijd voor nodig en werken op basis van trial and error (alles omstoten). De echte oudjes weten soms helemaal niet meer wat de bedoeling was van deze setting. Vergeten!